1 Klage frå Hop On AS over fylkesutvalet sitt vedtak om avslag på søknad om ruteløyve Opne dokument