1 Budsjett 2020 - status oppfølging vedtekne verbalforslag Opne dokument