1 Kommunale næringsfond 2020 - rapportering frå kommunane Opne dokument
2 Kommunale næringsfond 2020 - oversikt over kommunale tilskot Opne dokument