1 Internasjonalt samarbeid for kvalitet og profesjonsutvikling i opplæringssektoren Opne dokument