1 Politiske saker i hovudutval for opplæring og kompetanse Opne dokument
2 Tidsplan - politiske saker i hovudutval for opplæring og kompetanse 2021 Opne dokument