1 Rapport frå FFO Vestland Opne dokument
2 FFO undersøkelse om langtidskonsekvenser av Covid-19 og diverse rapporter og politiske notat Opne dokument
3 Rapport FFO Covid-19 Langsiktige konsekvenser for funksjonshemmede og kroniske syke Opne dokument