1 Regional plan for Hardangervidda - Vedtak av handlingsprogram for 2021-2024 Opne dokument
2 Handlingsprogram for 2021-2024 Opne dokument
3 Hardangerviddarådet - Referat Opne dokument
4 Samarbeidsavtale - interregional Opne dokument
5 Regional plan for Hardangervidda 2019-2035 Opne dokument