1 Vurderingar og prinsipp knytt til prioritering av sĂžknader om tilskot til utbygging av Breiband Opne dokument