1 Val av medlemer til yrkesopplæringsnemnd Opne dokument
2 Innkomne forslag på medlemer og varamedlemer til yrkesopplæringsnemnda Vestland 2020-23. Opne dokument