1 Utkast til samfunnsdelen til kommuneplanen for Bremanger kommune 2021 - 2033.Uttale til offentleg ettersyn. Opne dokument