1 Tenestepensjon - evalueringskriterier Opne dokument
2 Innsigelse Storebrand på intensjonskunngjøring Vestland Opne dokument
3 Pensjonsveileder 2019 Opne dokument
4 Uttale frå arbeidstakarorganisasjonane Opne dokument
5 Uttale frå Fagforbundet Opne dokument