1 Eigarstyring Bybanen AS - forslag om å redusere frå sju til seks aksjonærvalde styremedlemer Opne dokument