1 Uttale frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne om universell utforming i det nye fylkesbygget Opne dokument