1 Oppfølging av utleige av fylkeskommunale fortau til uteservering i Bergen Opne dokument
2 Bruk av haldeplassane på Torget i Bergen - notat frå Skyss Opne dokument
3 Kart over haldeplassar i Bergen sentrum, gjeldande frå 25. mai 2021 Opne dokument
4 Invitasjon til digitalt informasjonsmøte Opne dokument