1 Ekstraløyving Statsbudsjettet - oppdragsbrev til Siva Opne dokument
2 Innhald oppdragsbrev til Siva - Ekstraløyving frå KMD Opne dokument
3 Oppdragsbrev frå KMD til VLFK Opne dokument