1 Tilskot til prosjekt. Handlingsplan innovasjon og næring (HNV 20201). Runde 1 frist 15. april Opne dokument
2 Søknader tilrådd tilsegn Opne dokument
3 Søknader tilrådd avslag Opne dokument
4 Søknader flytta til andre ordningar og administrative avslag Opne dokument
5 Søknader vurdert etter statsstøtteregelverket Opne dokument
6 Handlingsplan innovasjon og næring (HNV 20201) Opne dokument
7 Retningsliner for verkemiddelbruk innovasjon og næringsutvikling Opne dokument