1 Høyring NOU 2020: 16 Levekår i byer. Gode lokalsamfunn for alle. Opne dokument
2 NOU 2020: 16 Levekår i byer. Gode lokalsamfunn for alle. Opne dokument