1 Nasjonalt Breibandråd sitt høyringsinnspel til 5G-auksjonen Opne dokument
2 Nasjonalt Breibandråd sitt høyringsinnspel til 5G-auksjonen Opne dokument