1 Folkehelseprofilar 2021. Oppdatering av status i Vestland Opne dokument
2 Folkehelseprofilar frå Folkehelseinstituttet 2021 Opne dokument
3 Uttale frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og Vestland ungdomsutvale Opne dokument
4 Uttale frå fylkeseldrerådet - folkehelseprofilar Opne dokument