1 Vedtak av "Berekraftig verdiskaping - regional plan for innovasjon og næringsutvikling 2021 - 2033" Opne dokument
2 Endring i vedlagte plandokument og handlingsprogram Opne dokument
3 Berekraftig verdiskaping - regional plan for innovasjon og næringsutvikling 2021 - 2033 Opne dokument
4 Handlingsprogram 2021 Opne dokument
5 Høyringsrapport Opne dokument
6 Uttale RMNF - berekraftig verdiskaping Opne dokument