1 Høyring planprogram for regional klimaplan for Vestland Opne dokument
2 Planprogram regional plan for klima - oppstartsvarsel og vedtak om utlegging av utkast til offentleg ettersyn Opne dokument
3 Høyringsutkast planprogram - Regional plan for klima Opne dokument