1 Austevollpakke - Mogleg spleiselag mellom fylkeskommunen og Austevoll kommune Opne dokument