1 Spørsmål frå Brosvik (KrF) - Bompenge-betaling Opne dokument