1 Budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025 - arbeidsdokument 2/21 Opne dokument
2 Budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025 - arbeidsdokument 2/21 Opne dokument
3 Søknad frå Akvariet - One Ocean ekspedisjon Opne dokument
4 Søknad frå Attraksjon Sunnhordland Opne dokument
5 Søknad frå Stiftelsen Nasjonalt Villakssenter Lærdal Opne dokument
7 Søknad Guttas Campus Opne dokument
7 Vedlegg til søknad Guttas Campus Opne dokument
8 Uttale frå hovudutvala til finansutvalet 01.06.21 Opne dokument