1 Innspel - omstillingsutfordringar som følgje av akutte endringar i arbeidsmarknaden - statsbudsjettet 2022 - kap. 553 - post 65 Opne dokument