1 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i yrkesopplæringsnemnda 15.04.2021 Opne dokument
2 Møteprotokoll frå møte i yrkesopplæringsnemnda 15.04.2021 Opne dokument