1 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i arbeidsutval delegeringsreglement 22.09.2020 Opne dokument
2 Møteprotokoll frå møte i arbeidsutval delegeringsreglement 22.09.2020 Opne dokument