1 Eigarstyring av Fagskulen Vestland og delegeringsreglement Opne dokument
2 vedtekter-171219 Opne dokument
3 Vedtekter styret for Fagskulen Vestland Opne dokument
4 Uttale frå prosjektstyret for Fagskolen Vestland Opne dokument
5 Tillegg til sak - Presisering av lovreglar knytt til fagskulestyret sitt ansvar ovanfor rektor Opne dokument