1 Samarbeid om utstyr mellom skule og næringsliv Opne dokument