1 Budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025 - arbeidsdokument 2/21- hovudutvalshandsaming Opne dokument
2 Budsjett 2022/økplan 2022-2025 - arbeidsdokument 2/21- hovudutvalshandsaming Opne dokument
3 Søknad frå Akvariet i Bergen - One Ocean ekspedisjonen Opne dokument
4 Søknad frå Attraksjon Sunnhordland Opne dokument
5 Søknad frå Stiftelsen Nasjonalt Villakssenter Lærdal Opne dokument
6 Søknad Guttas Campus Opne dokument
7 Vedlegg til søknad Guttas Campus Opne dokument