1 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for næring 28.04.21 Opne dokument
2 Møteprotokoll frå møte i hovudutval for næring 28.04.21 Opne dokument