1 Godkjenning av protokoll frå møte i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 05. mai. 2021 Opne dokument
2 Møteprotokoll frå møtet i rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne 05.05.21 Opne dokument