1 Nye regionråd i Vestland fylke – Framlegg til tilskotsordningar og partnarskapsavtalar Opne dokument