1 Godkjenning av ny selskapsavtale for VIGO IKS Opne dokument
2 Dagens selskapsavtale Vigo IKS 2019 endret 26.08.2019(145770) Opne dokument
3 Referat fra ekstraordinært møte representantskapet i Vigo IKS 10. mars 2021.signert Opne dokument
4 Selskapsavtale Nye Vigo IKS - Vedtatt i Vigos representantskap 10.03.2021(145769) Opne dokument