1 Innspel frå Vestland fylkeskommune til Næringskomiteen - representantforslag om å ta bedre vare på matjorda gjennom å fastsette nytt jordvernmål (Dokument 8:118 S (2020-2021)) Opne dokument
2 Innspel frå Vestland fylkeskommune til Næringskomiteen angåande representantforslag om å ta betre vare på matjorda gjennom å fastsette nytt jordvernmål (Dokument 8:118 S (2020-2021)) Opne dokument