1 Om deltaking i Mineralrådet Vestland og fylkeskommunen sitt arbeid med saksfeltet mineralressursar og mineralnæring Opne dokument
2 Mineralrådet: (Reglement, mandat, partnarskap, Mineralstrategi, Handlingsplan) Opne dokument