1 Godkjenning av årsrekneskap 2020 Opne dokument
2 Uttale frå kontrollutvalet om årsrekneskap og årsmelding 2020 - Vestland fylkeskommune Opne dokument
3 Revisjonsmelding 2020 frå Deloitte AS - Vestland fylkeskommune Opne dokument
4 Revisjonsrapport 2020 nr. 2 frå Deloitte AS Opne dokument
5 Rekneskap 2020 Vestland fylkeskommune Opne dokument