1 Berekraftig verdiskaping - regional plan for innovasjon og næringsutvikling 2021 - 2033 - Opne dokument