1 Val av midlertidig varamedlem til hovudutval for opplæring og kompetanse Opne dokument