1 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 12. mai 2021 Opne dokument
2 Møteprotokoll frå møte i hovudutval for næring 12.05.21 Opne dokument