1 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 25.mai 2021 Opne dokument
2 Møteprotokoll frå møte i hovudutval for næring 25.05.21 Opne dokument