1 Fv. 500 Folgefonntunnelen – Årsnes, tunnel og vegutbedring – godkjenning av byggestart Opne dokument
2 Uttale VU - fv. 500 Folgefonntunnelen Opne dokument