1 Fylkeskommunal garanti for revidert Bømlopakke etter vedtak i fylkestinget i juni 2018 Opne dokument