1 Budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 - status oppfølging av verbalforslag pr. første halvår 2021 Opne dokument