1 Fråsegn til revisjonsdokument for reguleringa av Arnafjord- og Vikvassdraga i Vik, Voss og Aurland kommunar Opne dokument