1 Stortingsvalet 2021 - godkjenning av listeforslag for valdistriktet Sogn og Fjordane Opne dokument
2 Stortingsvalet 2021 i valdistriktet Sogn og Fjordane- listeforslag til godkjenning Opne dokument