1 Tilskot til breiband 2021 - prioriterte utbyggingsområde i Vestland Opne dokument
2 Skjema med evalueringskriterier - Breibandutbygging i Vestland 2021 Opne dokument