1 Tildeling av tilskot til etablering av hurtigladeinfrastruktur i Vestland Opne dokument
2 Vedlegg- tilskot til etablering av hurtigladeinfrastruktur i Vestland Opne dokument
3 Tillegg til PS 52-21 i NÆRNA 24. juni 2021 Opne dokument