1 Endringar av ferjeprisar som følgje av revidert nasjonalbudsjett 2021 Opne dokument