1 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for opplæring og kompetanse 25.05.2021 Opne dokument
2 Møteprotokoll frå møte i hovudutval for opplæring og kompetanse 25.05.2021 Opne dokument